Een autoverhuurovereenkomst is een ondertekend contract tussen de huurder en het verhuurbedrijf waarin de voorwaarden en het beleid van de verhuur zijn vastgelegd.


Neem de informatie in dit document grondig door en zorg ervoor dat u eventuele twijfels of vragen oplost voordat u het document ondertekent. Na ondertekening heeft u ingestemd met alle specificaties.